O nama

U prosincu 2015. godine Lipu d.o.o. preuzima novi vlasnik Miljenko Ratković koji se već dugi niz godina bavi proizvodnjom proizvoda od drva. 

Tvrtka Lipa d.o.o. proizvodi piljenu građu, vrši usluge piljenja, sušenja i parenja, te mogućnost izrade različitih elemenata.

Najzastupljenije vrste su bukva i hrast, dok se pile i prerađuju i ostale vrste drva kao što su grab, bagrem, lipa, topola, jasen, orah, trešnja, kesten.

Napravljena su velika ulaganja u postrojenja pilane i same popratne procese proizvodnje, da bi proizvodnja bila brža, kvalitetnija, efikasnija i sa većim kapacitetima.

Lipa d.o.o. ima oko 60 zaposlenih u proizvodnji. Mjesečni kapaciteti piljenja su oko 3.000 m³. Tvrtka se proteže na 60.000 m², sa 800 m³ kapaciteta sušara i pariona, te preko 4.000 m² zatvorenog skladišnog prostora.

U planu su investiranja u nova postrojenja za proširenje poslovanja u drvnoj industriji. 

Kvaliteta i prepoznatljivost glavna su vodilja u budućnost poslovanja, te uspješne poslovne suradnje sa sadašnjim, ali i sa novim kupcima i dobavljačima. 

Lipa d.o.o.  - novo ime za kvalitetuPROIZVODNI PROGRAM

PILJENA GRAĐA

Osnovni proizvod je piljena građa, odnosno samica. Proizvodnja se bazira na samicama u svim vrstama i debljinama. 

Piljena građa može biti neparena, parena, prosušena i osušena.

Dio proizvodnog programa sastoji se od izrade elemenata.


IZRADA ELEMENATA

Izrada elemenata koji se prethodno dogovaraju sa kupcima, te se određuju karakteristike za izradu pojedinih elemenata.


USLUGE SUŠENJA I PARENJA

Usluge suženja i parenja svih vrsta drva i svih dimenzija u parionama i sušarama ukupnih kapaciteta oko 800 m³.


CERTIFIKATI

Tvrtka posjeduje FSC certifikat za kontrolu drva od stabla do gotovog proizvoda.